Annelies DE BOUVER, Notaris te Sint-Lievens-Houtem

 

Annelies DE BOUVER

Notaris te Sint-Lievens-Houtem

 

Notaris Annelies DE BOUVER

Marktplein 90
9520 Sint-Lievens-Houtem
Tel. (053) 62.64.22
Fax. (053) 62.21.66

BV BVBA
BTW BE 0535661714
RPR Oudenaarde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

18 februari 2018

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de betrokken persoon wél nog wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon volledig besef moet hebben van de genomen beslissingen met betrekking tot zijn vermogen. Het is dus beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat, bijvoorbeeld door geheugenverlies.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben, wanneer de beschermde persoon niet meer in staat is om zijn vermogen te beheren. De beschermde persoon kan dus op voorhand perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf het moment waarop hij dit zelf niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning.

Opgelet! Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te laten doorwerken na de wilsonbekwaamheid, is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de betrokken persoon wilsonbekwaam wordt. Een particulier kan niet zelf een zorgvolmacht laten registreren; hij of zij moet hiervoor naar de notaris of de griffie van de rechtbank.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.

Klik hier voor meer info

Bekijk ook onze videotip

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder belastingen moeten betalen? Kan je iets meer schenken aan één van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht over schenkingen? 
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.      

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Complexiteit familiale zaken neemt toe
Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Notarissen krijgen dan ook steeds meer vragen over het regelen van relaties, afspraken i.v.m. bezittingen en het voorbereiden van nalatenschappen. Vaak gevoelige zaken waarvoor je best de tijd neemt alvorens je knopen doorhakt. Het onafhankelijk advies van de notaris is daarbij geen overbodige luxe, zeker gezien de toenemende complexiteit van de regelgeving én de gezinssituaties zelf.

Meer testamenten in 2017: +2,8%
In 2017 werden er +2,8% meer testamenten opgesteld dan in 2016. Zowel de eigenhandige testamenten (+3,6%) als de notariële testamenten (+1,9%) wonnen aan populariteit.
Naast een individueel testament, kunnen getrouwde koppels ook via hun huwelijkscontract elementen van hun erfenis regelen, of via een schenking.
Steeds meer mensen zijn actief bezig met de voorbereiding van hun erfenis. In bijna de helft van de inschrijvingen in het Centraal Register van Testamenten ging het om koppels die specifieke erfenisregelingen wilden toevoegen aan hun huwelijksovereenkomst.

Aantal zorgvolmachten fors in de lift: +51%
Mensen liggen steeds meer wakker van hun oude dag en nemen ook concrete maatregelen.
Ze willen voorbereidingen treffen wanneer ze later bv. het beheer van hun vermogen niet meer zelfstandig kunnen of willen afhandelen. Dit kan via een zorgvolmacht. Hierbij geef je aan een vertrouwenspersoon volmacht om bepaalde handelingen te stellen.
De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen en wordt jaar na jaar populairder. Zo werden er in 2016 +60% meer zorgvolmachten afgesloten dan in 2015. In 2017 bedroeg de stijging +51% in vergelijking met 2016, met gemiddeld zo’n 2.400 zorgvolmachten per maand.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Ariël VAN DEN BOSSCHE
Licentiaat in het notariaat

ariel(plaats the 'at' sign hier)notarisdebouver.be
Tel. 053/62.64.22

Celien DE COUVREUR
Master in het notariaat

celien(plaats the 'at' sign hier)notarisdebouver.be
Tel. 053/60.75.75

Fanny D'HAUWERS
Notarieel medewerker

fanny(plaats the 'at' sign hier)notarisdebouver.be
Tel. 053/60.75.74

Adriaan LAMAIRE
Master in het notariaat

adriaan(plaats the 'at' sign hier)notarisdebouver.be
Tel. 053/60.75.70

Katrijn CLAUWAERT
Notarieel medewerker

katrijn(plaats the 'at' sign hier)notarisdebouver.be
Tel. 053/60.75.73

 
Notarieel jurist (m/v) 31 januari 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker ter versterking van ons team. Uw taak bestaat er in zelfstandig allerlei dossiers te beheren: afhankelijk van de ervaring, stel je eenvoudige of complexe akten op, nalatenschappen, enz.

Wij vragen:

 • Zin voor verantwoordelijkheid en correcte afhandeling van de dossiers
 • Collegialiteit en klantvriendelijkheid: wij waarderen open communicatie

Wij bieden:

 • U komt terecht in een modern, jong en dynamisch kantoor
 • Correcte verloning volgens capaciteiten en ervaring aangevuld met extra legale voordelen
 • Mogelijkheden voor bijscholingen en opleidingen

Interesse?

Graag uw kandidaatstelling mailen naar boekhouding@notarisdebouver.be

 Afdrukken
Notarieel medewerker (m/v) 31 januari 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker ter versterking van ons team. Uw taak bestaat er in het kantoor administratief te ondersteunen: gaande van aanmaak dossiers, agendabeheer, tot administratieve afhandeling van de verschillende dossiers.

Wij vragen:

 • Enige jaren ervaring in soortgelijke functie in het notariaat hetzij een opleiding rechtspraktijk
 • Zin voor verantwoordelijkheid en correcte afhandeling van uw taken
 • Collegialiteit en klantvriendelijkheid: wij waarderen open communicatie

Wij bieden:

 • U komt terecht in een modern, jong en dynamisch kantoor
 • Correcte verloning volgens capaciteiten en ervaring aangevuld met extra legale voordelen

Interesse?

Graag uw kandidaatstelling mailen naar boekhouding@notarisdebouver.be

 Afdrukken

Notarieel jurist (m/v)

31 januari 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker ter versterking van ons team. Uw taak bestaat er in zelfstandig allerlei dossiers te beheren: afhankelijk van de ervaring, stel je eenvoudige of complexe akten op, nalatenschappen, enz.

Wij vragen:

 • Zin voor verantwoordelijkheid en correcte afhandeling van de dossiers
 • Collegialiteit en klantvriendelijkheid: wij waarderen open communicatie

Wij bieden:

 • U komt terecht in een modern, jong en dynamisch kantoor
 • Correcte verloning volgens capaciteiten en ervaring aangevuld met extra legale voordelen
 • Mogelijkheden voor bijscholingen en opleidingen

Interesse?

Graag uw kandidaatstelling mailen naar boekhouding@notarisdebouver.be

 Afdrukken

Notarieel medewerker (m/v)

31 januari 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker ter versterking van ons team. Uw taak bestaat er in het kantoor administratief te ondersteunen: gaande van aanmaak dossiers, agendabeheer, tot administratieve afhandeling van de verschillende dossiers.

Wij vragen:

 • Enige jaren ervaring in soortgelijke functie in het notariaat hetzij een opleiding rechtspraktijk
 • Zin voor verantwoordelijkheid en correcte afhandeling van uw taken
 • Collegialiteit en klantvriendelijkheid: wij waarderen open communicatie

Wij bieden:

 • U komt terecht in een modern, jong en dynamisch kantoor
 • Correcte verloning volgens capaciteiten en ervaring aangevuld met extra legale voordelen

Interesse?

Graag uw kandidaatstelling mailen naar boekhouding@notarisdebouver.be

 Afdrukken
 

Immo

Uit de hand verkoop € 295.000

Huis
9520

Uit de hand verkoop € 365.000

Huis
9200

Uit de hand verkoop € 200.000

Grond
9630

Uit de hand verkoop € 220.000

Huis
9308

 
 

Notaris Annelies DE BOUVER

Marktplein 90
9520 Sint-Lievens-Houtem
Tel. (053) 62.64.22
Fax. (053) 62.21.66

BV BVBA
BTW BE 0535661714
RPR Oudenaarde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 
Historiek

Historiek

Opvolger van:
Notaris Eduard Janssens