Annelies DE BOUVER, Notaris te Sint-Lievens-Houtem

 

Annelies DE BOUVER

Notaris te Sint-Lievens-Houtem

Het reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom bevat de regels die betrekking hebben met de verbintenissen van de mede-eigenaars onder elkaar. Het is als het ware het “organisatorisch” luik van de statuten. Ook het reglement van mede-eigendom moet notarieel opgesteld worden.

Het reglement van mede-eigendom bevat volgende zaken :

  • De beschrijving van de rechten en de plichten van de mede-eigenaars
  • Hoe worden de lasten voor het onderhoud en de reparatie van de gemeenschappelijke delen verdeeld?
  • De regels met betrekking tot de algemene vergadering
 

Het reglement van mede-eigendom geeft het antwoord op tal van belangrijke vragen: Mogen bepaalde werken uitgevoerd worden? mag een bepaalde beroepsactiviteit uitgeoefend worden? Hoe en wie mag de tuin gebruiken? Mogen appartementen worden samengevoegd? Kan ik de bestemming van mijn appartement wijzigingen?

Daarnaast wordt de werking van de algemene vergadering bepaald: Hoe moeten de leden uitgenodigd worden? Wat zijn de precieze bevoegdheden van de algemene vergadering?