Annelies DE BOUVER, Notaris te Sint-Lievens-Houtem

 

Annelies DE BOUVER

Notaris te Sint-Lievens-Houtem

Het reglement van orde

Een reglement van orde beschrijft hoofdzakelijk de leefregels, woonregels of orderegels over het gebruik van privé en gemeenschappelijke delen.

Het reglement van orde behoort niet tot de statuten. Het is ook niet verplicht aanwezig, maar in de praktijk wordt wel vaak gewerkt met een dergelijk reglement. Het document kan zowel onderhands als notarieel opgesteld worden.

 

In het reglement van orde vindt men ook regels en afspraken terug met betrekking tot bv. geluidsoverlast, geurhinder, het niet plaatsen van vuilnis in de gemeenschappelijke gang, het mogen bijhouden van huisdieren, het uur waarop deuren worden gesloten…

 

Het reglement van orde wordt in principe opgesteld door de mede-eigenaars en moet te allen tijde beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de vereniging van mede-eigenaars. Ook voor huurders is het van belang om deze regels te kennen. Eigenaars moeten dus ook deze regels meegeven aan hun huurders of tenminste meedelen waar ze het reglement van orde kunnen raadplegen.